Varför behövs ett andligt sökande?

Genom vår tillit till andlighet, existentiella funderingar och resonerande tankar för det oss närmare oss själva.

Den här hemsidan har gjorts till stöd för dig som är en andligt sökande människa. För dig som söker en djupare andlig mening och som har existentiella funderingar.

Presentation

I alla tider har människan funderat över varifrån kommer och hur hennes tillvaro kommer att bli när hon har levt sin tid här på jorden. Alltså funderar hon på hur evigheten gestaltar sig och hur det kommer att bli för henne personligen. Min utgångspunkt är att människan är helig och gudomlig. Bibeln har olika inriktningar. Det finns många inriktningar som alla förmedlar andlighet men jag utgår från Nya Testamentet, d.v.s. den kristna Bibeln.


Människan är gudomlig och en tänkande person därför har hon olika personligheter. Även om hon talar olika språk och olika dialekter har människan i grunden existentiella frågeställningar. Människor kan aldrig helt och fullt förstå varandra. Därför behöver människan ett andligt liv men det kontemplativa livet varierar beroende på vad människan behöver i sitt liv. Det andliga livet är av betydelse för hennes arbete, i det sociala nätverket då hon är verksam i sin vardag. Eftersom människan är beroende av sin integritet eftersom hon är en tänkande varelse. Genom sin integritet och andlighet bidrar hon till konstruktiva samtal.


I ett andligt perspektiv och genom sin integritet kommer nya perspektiv och nya synsätt fram och en sträckt personlighet.