Bevara din integritet och vishet goda förebilder drottning Lovisa Ulrika, drottning Kristina och heliga Birgitta