Heliga Birgitta är politisk genom jungfru Maria

politiska Jungfru Maria har eviga anor

Varför är det viktigt att bli politiskt medveten? Kanske för att människan vill bevara något som är oerhört värdefullt för henne. Jag tror att vi vill att det ska finnas något som har eviga anor. Den politiska Jungfru Maria har eviga anor som har varken början eller slut. Det tillägnas klockor till Maria med olika inskriptioner och därför påverkar Maria människan och den andliga kyrkan både under sin levnad och efter.

Genom att ha andlig integritet betyder att det inte finns någon person som kan påverka någon annan. Människan måste själv hörsamma Marias röst och ta ställning. Att ha fullständig andlig integritet innebär för människan att hon är okränkbar.

Maria välsignar Birgitta eftersom Maria förstår att Birgitta har fått insikt om Salomos tempel. Jungfru Maria, Theotokos, är moder både till kung Salomo också till prästen I Birgittas Uppenbarelse tillhör Maria, Guds moder, det oföränderliga.  Melkisedek är även den oföränderlige. 

Maria beskriver vem hon är och att Maria har eviga anor. Människan vill beskydda och vårda det eviga.

Maria talar. – Välsignad vare Gud, som inger ditt hjärta att framsäga denna hälsning, för att du skulle förstå, hur stor godhet och ljuvhet det finns hos Gud! Men varför jämför du mig med Salomo och Salomos tempel, när jag är moder till honom, vars anor varken har början eller slut och om vilken det läses, att han varken haft fader eller moder, nämligen Melkisedek? Ty han är präst och Guds tempel hör till prästerna och därför är jag översteprästens moder samt jungfru. [1]

Dessutom innebär okränkbarheten att ha respekt för en annan individ. Maria skildrar vem hon är och vilka möjligheter hon har. Genom Marias bakgrund är det vara möjligt för henne att stifta fred. I Lukas 1:46-55 prisar Maria Herren.[2]

Jag säger dig i sanning, att jag både är moder till konung Salomo och till prästen, som stiftade frid. [3] 3 bok 29 kap s. 336

I det eviga och bestående inryms andlig integritet eftersom de båda begreppen aldrig kan förgås.

 Guds moder har anor som är utan början och utan slut. Jungfru Maria riktar sin tacksamhet till Birgitta då Birgitta förstår att det finns stor godhet. [4] 3 bok 29 kap s. 335, 336

Klockringningen är viktig för människan den skapar en tillit hos henne och en påminnelse om det eviga.  Anno Domini mdxiii facta fuit hec campana ad laudem matris Marie . Herren år 1514 blev denna klocka gjord till modern Maria[5]. Att tillägna Maria en klocka innebär ett förtroende från kyrkan och därmed en tillit till Guds moder.

I en andlig integritet ges det inte utrymme för något som kan skada den andliga integriteten och Marias klockringning är bra som en påminnelse.  Det är sannolikt att många klockor med sina ringningar har betydelse för människor. Klockor välsignades och användes som kyrkoinvigningsrit ofta vid samma tillfälle som invigning av själva kyrkan. [6]  Därför beskriver många klockor att Maria är en del av människans liv. Det finns klockor som åkallar Maria genom bön därmed finns en stark tillit till Maria. Det finns inskriptioner vem Maria är och där är det skrivet

Alma, serena, pia, preclara beata Maria sis michi salva!  Goda, rena barmhärtiga, ärorika, saliga, Maria, var min räddning.[7] Maria är en förbindelse med den oändliga tiden. Den tid som tillhör beständigheten.

I andlig integritet finns en tillit till det beständiga eftersom där finns evigheten. Att be till Maria, Theotokos, som tillhör det eviga är ett uttryck för oföränderliga och därför ett uttryck för tillit. Det finns en inskription som är ett löfte som Maria ger Gud. Det beskrivs att Maria sammankallar folket, gråter över de döda. Maria driver bort pesten men också smyckar högtiderna.[8] Det finns en tillit som förändrar och den uttrycker ett växande i sin tillit till den andliga kyrkan. Även klockan visar den andliga omsorg som Guds andliga boning har om kyrkan.

Själva livet förutsätter andlig integritet. Människan skulle inte kunna leva om hon vill fungera som en självständig person och där är andlig integritet en förutsättning.

Maria har en framträdande roll även när det handlar om livet efter döden. Det fanns en motsättning mellan Eva och Maria. I GT omtalas Eva genom att förknippas med död men då människan vänder sig till Maria och tar emot den välsignelse som Maria får genom sin son kan människan åter få liv.[9] För själva livet i den andliga kyrkan är Maria ett fundament och därför är Maria en del av det andliga livet. 


[1] Heliga Birgittas uppenbarelser,  3 bok 29 kap 29 s. 336

[2] Lukas 1:46 -55 sade Maria till Herren. ”Min själ prisar Herren, min ande jublar över Gud min frälsare…..”

[3] Heliga Birgittas Uppenbarelser, 3 bok 29 kap. s. 336

[4] Heliga Birgittas Uppenbarelser,  3 bok 29 kap s.335.336

[5] Härdelin, A, s. 57

[6] Härdelin,  A,s. 57

[7] Härdelin, A, s. 57

[8] Härdelin , A,s. 57

[9] Härdelin, A, s. 335