Litteratur

Förslag på kristen politisk litteratur där grunden är andlig och gudomlig inriktning.

Attt läsa Den helige Frälsares orden – där heliga Birgitta beskriver sina uppenbarelser som bejakar Din politiska uppfattning.

Heliga Birgittas Uppenbarelser av Tryggve Lundén

Artiklar ur Birgittas Uppenbarelse. Om den andliga människan.

Sin politiska uppfattning ges genom Karmelitorden, Johannes av Korset och Terese av Avilia beskriver med en innerlighet hur bönen formar människan. De skildrar hur människan påverkas då hon söker Herren. Det kan vara en besvärlig väg att gå livet.

Wilfrid Stinnissen: belyser människans behov av ett politiskt ställningstagande. Därmed läser läsaren ur ett politiskt perspektiv.

Den inre bönens väg

Inre vandring

Låt oss se din skönhet

Göm dig vid bäcken


Litteratur utgiven av läkare

Stefan Einhorn

Erwin Bischofberger  


Artiklar ur läkartidningen

Patientcentrering. Varför patientcentrering?

Läkare bidrar till patientcentrering. Varför?