Om mig

Mitt namn är Ann-Christin Nyström. Jag är teolog och historiker har ett djupt engagemang att förmedla till människan vikten av tillit till den egna personen. Jag har erfarenhet av att deltagit i seminarier som belyser människans ansvar för sitt liv. Jag har besökt kloster, retreater och därmed mött många personer som är politiskt medvetna. Personer skiljer sig åt då de har ett självständigt tänkande som ger ett gott liv i samhället.

Jag bjuder in föredragshållare som arbetar för att värna om människans integritet som föreläser om att stärka hennes medvetenhet. Tex läkare, psykiatriker och lärare. Ofta betonas ledarskap i fördragen Kontakta mig gärna på acmnystrom(a)gmail.com för mer information!

Få nyhetsbrev skriv Din epost

Studier

  • Högskolan Jönköping
  • Statskunskap
  • Historia
  • Pedagogik

Teologiska studier vid Lund Universitet deltagit på forskningsnivå forskningsnivå

  • Judendomen
  • Kristendom
  • Islam